Svet-Stranek.cz
Relaxace, trénink, odpočinek, zdravý životní styl
Sportovní centrum Radek Bartoš

Tělocvičny:Relaxace, trénink, odpočinek, zdravý životní styl

Tělocvičny

Nabízíme k dispozici dvě velké a jednu malou tělocvičnu. Tělocvičny vhodné pro mnohostranné sportovní vyžití ( aerobik, sálová kopaná, florbal, nohejbal, volejbal, basketbal, ping-pong, box, badminton a další ). Zdarma zapůjčení sportovních pomůcek.

Objednávky pronájmu tělocvičen na telefonu 732 131 304 nebo v kanceláři sportovního centra.

Pravidla pronájmu tělocvičen

1. tělocvičny jsou placeny ( pokud není dohodnuto jinak ) vždy před započatou sportovní činností.

2. pokud nájemce bez předchozí telefonické nebo osobní omluvy ( minimálně s denním předstihem ) nevyužije danou tělocvičnu dle rozvrhu a časového harmonogramu, při další návštěvě tělocvičny uhradí v plné výši cenu za předchozí a nastávající dobu pronájmu.

3. pokud nájemce opakovaně, bez předchozí telefonické nebo osobní omluvy ( minimálně s denním předstihem ) nevyužije danou tělocvičnu dle rozvrhu a časového harmonogramu, pronájem tělocvičny s okamžitou platností končí a časový termín je dán k dispozici jinému nájemci.

4. Pronájem tělocvičny lze zamluvit a objednat pouze u provozovatele sportovního centra. Časový rozvrh a cenu pronájmu tělocvičen určuje pouze provozovatel sportovního centra.